Strona główna


WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZACE DZIAŁALNOŚCI MEDIRES SP. J. MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU: 696 829 068.

POPRZEDNIE OGŁOSZENIA:

Rzeszów: 2013-06-20

OGŁOSZENIE

ORGANIZATOR KSZTAŁCENIA "MEDIRES" Bieniek& Kuśnierz Sp.j. w Rzeszowie ogłasza nabór na bezpłatne (finansowane ze środków UE) szkolenie:
KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ

W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO POD NAZWĄ
„WSPARCIE SYSTEMU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PERSONELU MEDYCZNEGO W ZAKRESIE OPIEKI GERIATRYCZNEJ” WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI


Planowana realizacja szkoleń przez Ośrodek Kształcenia "MEDIRES" Bieniek&Kuśnierz Sp.j. w Rzeszowie w II połowie 2013 roku:

1. Kurs specjalistyczny RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych
Miejsce szkolenia : Przemyśl
Całkowity koszt kursu specjalistycznego : - 280 zł
Sposób organizacji: według ustalonego harmonogramu
: 3 dni teoria, 2 dni ćwiczenia, 5 dni staże
PLANOWANE ROZPOCZĘCIE KURSU: II połowa lipca2013 r. Ośrodek Kształcenia MEDIRES ul. Serbańska 1/2 w Przemyślu

2. Kurs specjalistyczny LECZENIE RAN program przeznaczony dla pielęgniarek
Miejsce szkolenia : Przemyśl
Całkowity koszt kursu specjalistycznego : - 500 zł
Sposób organizacji: według ustalonego harmonogramu:
Zajęcia teoretyczne 85 godzin;
Zajęcia praktyczne 140 godzin.
PLANOWANE ROZPOCZĘCIE KURSU: sierpień 2013 r. Ośrodek Kształcenia MEDIRES ul. Serbańska 1/2 w Przemyślu

3. KURS KWALIFIKACYJNY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO DLA PIELĘGNIAREK/PIELĘGNIARZY
W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO POD NAZWĄ "PROFESJONALNE PIELĘGNIARSTWO SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W POLSCE – WSPARCIE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO"

- 35 MIEJSC SZKOLENIOWYCH - TARNÓW

- 35 MIEJSC SZKOLENIOWYCH - PRZEMYŚL

Do kursów mogą przystąpić pielęgniarki/pielęgniarze, które spełniają kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w kursie posiadają:

  1. co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza
  2. prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza na obszarze RP – (ksero zaświadczenia)
  3. aktualne zatrudnienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza ( zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu)
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Planowany termin rozpoczęci KURSU : sierpień 2013


4. Ośrodek Kształcenia "MEDIRES" Bieniek&Kuśnierz Sp.j. w Rzeszowie planuje realizację
KURSU KWALIFIKACYJNEGO DLA SANITARIUSZY SZPITALNYCH

CEL SZKOLENIA

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz. 300) kurs kwalifikacyjny nadaje uprawnienia pracownikowi na stanowisku sanitariusza (noszowego). Sanitariusz / sanitariusz szpitalny nie posiada uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych.

ORGANIZATOR POSIADA OPINIĘ Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia o programie kursu.

Kryteria kwalifikacji:

Kandydat na kurs powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie.

TEORIA: 80 godzin

STAŻ: 24 dni

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 3 miesiące
CENA BRUTTO: 850 PLN


  • Aby zapoznać się z aktualną ofertą szkoleń proszę kliknąć na jeden z odnośników w dziale "Profil działalności" lub na jeden z obrazków "Szkolenia" znajdujący sie poniżej.
  • Mapa dojazdu do firmy Medires znajduje się w Menu "O Firmie", opcja "Dane kontaktowe".

  • Ośrodek Kształcenia "MEDIRES" Bieniek&Kuśnierz Sp.j. informuje, ze realizuje szkolenie specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych w dziedzinie pielęgniarstwa: kardiologicznego, chirurgicznego, operacyjnego, rodzinnego program przeznaczony dla pielęgniarek w województwie małopolskim - Miejsce realizacji szkolenia: Tarnów.
  • Ośrodek Kształcenia "MEDIRES" Bieniek&Kuśnierz Sp.j. informuje, ze realizuje szkolenie specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych w dziedzinie, pielęgniarstwa: geriatrycznego, operacyjnego, opieki paliatywnej program przeznaczony dla pielęgniarek , w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego program przeznaczony dla położnych w województwie podkarpackim -Miejsce realizacji szkolenia: Przemyśl .


UWAGA: Ze względu na dużą ilość zapytań dotyczących uprawnień do organizowania oraz prowadzenia kursów podyplomowych przez firmę "MEDIRES" Bieniek & Kuśnierz Sp.j., oraz kwestii uznawania ich przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych informujemy:

Firma "MEDIRES" Bieniek & Kuśnierz Sp.j. posiada na każdy kurs z osobna - wydany przez agendę MINISTERSTWA ZDROWIA (CKPPiP) - certyfikat (decyzję administracyjną), upoważniający do organizowania oraz prowadzenia szkoleń podyplomowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Każda Izba Pielęgniarek i Położnych w Polsce ma obowiązek dokonania wpisu do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego podmiotu, który posiada powyższą dokumentację CKPPiP i spełnia warunki prowadzenia kształcenia oraz uznawania przez OIPiP zaświadczeń ukończenia kursów podyplomowych opartych o certyfikaty CKPPiP.